природен газ

ТИБИЕЛ“ ЕООД, ТЪРГУВА С ТОПЛОФИКАЦИОННИ ДРУЖЕСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БУЛГАРИЯ

icon-01

„ТИБИЕЛ“ ЕООД предоставя на своите

клиенти, широка гама от услуги,

свързани с продажбата на природен газ.

Ние можем да предложим на клиентите си,

административни услуги, по

лицензиране, узаконяване и

предоставяне на разрешителни, свързани

с дейността ви.

 

„ТИБИЕЛ“ ЕООД, търгува с

топлофикационни дружества на

територията на Република България:

 

✓ „Топлофикация Плевен“ ЕАД

✓ „Топлофикация Враца“ ЕАД

✓ „Топлофикация Бургас“ ЕАД

✓ „Топлофикация Русе“ ЕАД

✓ „Топлофикация Перник“ ЕАД,

 

както и с крайни клиенти и други

търговци на газ.

 

След стартиране работа на платформата

за продажба на природен газ – Газов Хъб

Балкан, можем да предложим на нашите

клиенти гъвкавост и изгодни условия за

удовлетворяване на нуждите Ви относно

потреблението на природен газ.

 

Избирайки нас, Вие ще имате възможност

да получавате газа на изходна точка на

вашето предприятие или на Виртуална

търговска точка, в зависимост от

нуждите Ви. Така за Вас, като клиенти

отпада задължението да заплащате

входящ такси за капацитет и пренос,

такива каквито до момента сте

заплащали. Това води до намаляване на

разходите Ви за доставка на природен

газ.

 

Избирайки нас, Вие ще получавате

конкурентна и по-ниска от регулираната

цена, съобразени с моментното

състояние на пазара. Това Ви гарантира

сигурност и надеждност на доставките

от една страна и конкурентност на

пазара за произведената Ваша

продукция.

 

С настоящото писмо, се обръщаме към Вас

като наши потенциални партньори,

гарантирайки нашата принципност,

коректност и добронамереност в

отношението ни към Вас.

 

Можете да разчитате на нашите експерти

за всичко и по всяко време – те с

удоволствие ще се отзоват и ще

отговорят на всеки един с необходимото

внимание и професионализъм.

Форма за запитване